شاخه ها

چطور نور فلاش افت می‌کند؟

هیچ محصولی در این شاخه موجود نمیباشد
چطور نور فلاش افت می‌کند؟

flashoff_1_opt فاصله سوژه تا دیوار کمتر از 1 متر . دیوار با نور تابیده شده بر روی سوژه روشن شده است...

بیشتر