شاخه ها

Nikon Manual راهنمای فارسی دوربین های نیکون

هیچ محصولی در این شاخه موجود نمیباشد

Nikon Manual راهنمای فارسی دوربین های نیکون

زیرشاخه‌ها

 • راهنمای فارسی دوربین Nikon D3X

  اموزش منوی دوربین و اصلی ترین و مهمترین نکات اموزشی برای دوربین شما :برای تنظیم دیافراگم و سرعت ، چهار حالت اصلی در دوربین پیش بینی شده است . این حالت عبارتند از : 1- حالت خودکار یا Program ( که با علامت Pنشان داده می شود ) 2 – حالت تنظیم دستی کامل یا Maunal ( که با علامت Mنشان داده می شود ) 3 – حالت تقدم دیافراگم یا Aperture priority ( که با علامت Aیا Av نشان داده می شود 4- حالت تقدم سرعت یا Shutter priority (که با علامت s یا Tv نشان داده می شود) ( B یا Bulb حالتی است که شاتر تازمانی که دکمه شاترفشرده نگه داشته باشد باز می ماند.) دسترسی به حالت در دوربین های مختلف از طریق درجه تنظیمات ( Mode Dial) که دربالای دوربین قرار دارد ویا از طریق منوی دوربین میسر می شود . 1 – حالت خودکار یا program : در این حالت ، دوربین به حالت خودکار و برحسب شرایط نوری محیط ، میزان دیافراگم سرعت را طوری را انتخاب می کند که عکس از نظر روشنایی وضعیت مناسبی داشته باشد اعمال بعضی از تنظیمات از قبل Iso ، تنظیم سفیدی عکس ( white blance ) جبران روشنایی ( Exposure compensation) و ... در این حالت عکاسی همچنان برای عکاس وجود دارد . در برخی از دوربین ها حالت دیگری به نام Auto نیز وجود دارد که مشابهات program است با این تفاوت که اجازه اعمال هیچ گونه تنظیمات دستی را به عکاس نمی دهد . 2- حالت تقدم دیافراگم یاAperture priority : در این حالت ، که یکی از پرکاربردترین حالت های تنظیم دوربین می باشد ، عکاس ، دیافراگم مورد نظر خود را انتخاب مب کند و دوربین ، بطور خودکار و با توجه به شدت نور محیط و متناسب با دیافراگم انتخاب شده، سرعت را به گونه ای تنظیم می کند که نور دهی عکس مناسب باشد . این حالت عکاسی شرایطی که عمق میدان عکاس اهمیت بیشتری دارد انتخاب می شود . به دین معنا که چنانچه عکاس تمایل به ایجاد عمق میدان زیادی دارد دیافراگم بسته و بلاعکس ، چنانچه تمایل به ایجاد عمق میدان کمتری دارد ، دیافراگم بازتری را انتخاب می کند . علاوه بر این چنانچه جزییات سوژه برای عکاس از اهمیت فوق العاده ای برخوردار باشد عکاس می تواند دیافراگرامی را که لنز که در آن دیافراگم بهترین عملکرد را دارد (optimal aperture) انتخاب و تنظیم نموده و دوربین نیز برحسب شرایط نوری سوژه، سرعت مناسب را بطور خودکار انتخاب می کند . همانطور که در متن خواندید ذکر شد هر لنز در دیافراگم خاصی که اغلب 2یا3 استاپ بسته تر از دیافراگم حداکثرلنز است . بهترین عملکرد را دارد ، دیافراگم های بازتر از این دیافراگم ممکن است باعث تاریکی گوشه های کادر ( wignetting) که بخوص در لنزهای زاویه باز ( wide angle ) ذیده می شود و یا کاهش شارپ بودن لنزشود .و از طرفی استفاده از دیافراگم های بسته تر از این دیافراگم می تواند باعث بروز پدیده پراکندگی نور ( Diffraction ) شده و باز از کیفیت عکاسی بکاهد . با این حالت عکاسی بطور غیر مستقیم می توان سرعت را نیز تحت کنترل داشت . برای مثال در عکاسی ورزشی بسیاری از عکاسان دوربین را در حالت ( Aperture priority ) قرار می دهد و با انتخاب دیافراگی باز امکان ایجاد عمق میدانی کم همزمان با دسترسی بسرعتی بالا را برای فیکس کردن حرکات ورزشگار فراهم می آورند در چنین حالتی می توان بابالابردن ایزو امکان دستیابی به سرعت های بالاتر را نیز فراهم آورد به این نکته توجه داشته باشید که در اکثر دوربین های slr امروزی ایزو تا 400 کیفیتی کاملا عالی تا 800 بسیار خوب و تا 1600 کیفیتی قابل قبول ایجاد می البته در دوربین های مدل 2007 این اعداد تا یک استاپ ارتقا یافته اند . در دوربین های کامپکت اغلب تنها حساسیت حدالقل دوربین کیفیت خوبی دارد حساسیت تا 200 نسبتاً خوب حساسیت400 قابل قبول و بالاتر از آن فقط در چاپ سایز کوچک تا 10در15 سانتی متر قابل استفاده است . 3- حالت تقدم سرعت یا ( Shutter priority) : در این حالت عکاس با توجه به سرعت حرکت سوژه سرعت شاتر را تنظیم می نماید و انتخاب مناسب دیافراگم را برحسب شرایط روشنایی سوژه به دوریین وامیدهند در این حالت نیر عکاس می تواند با کم یا زیاد کردن ایزو در سرعت ثابت انتخاب شده بطور غیر مستقیم نورباز بودن دیافراگم را نیز تحت کنترل داشته باشد . 4 – حالت تنظیم دستی یا ( Manual ) : در این حالت عکاس هم سرعت شاتر و هم دیافراگم را بطور دستی انتخاب می کند این حالت تنظیک به ویژه زمانی که از منبع نوردهی مصنوعی نیز فلاش استفاده می شود و نور محیط در ردجه دوم اهمیت قرار دارد و نیز کارهای هنری ، مورد استفاده قرار می گیرد . از آنجا که فلاش کمتر از 10.000/1 ثانیه نور خود را ساطع می کند بنابراین در محیط تاریک فرق نمی کند که سرعت دوربین فرضاً 200/1 ثانیه باشد و یا 10 ثانیه لذا عکاس می تواند با انتخاب سرعت خیلی کم فرصت انجام کارهایی خاص و یا تنظیماتی را برای خود فراهم آورده و با چگاندن فلاش در زمان دلخواه حرکت سوژه را نیز فیکس نماید و یا در شرایطی که نور محیط در درجه دوم اهمیت است فرضاً به عنوان پس زمینه می توان نوردهی مناسب سوژه اصلی را ب فلاش انجام داد . در این شرایط عکاس می تواند برحسب عمق میدان مورنظر خود دیافراگم ذا انتخاب کرده وسرعت را نیز طوری انتخاب کند که حرکت سوژه باعث تاری ناشی از حرکت نشود و در عین حال خد متوسطی از روشنایی پس زمینه و محیط را فراهم گردد . 5- حالت B یا (BULB ) در این حالت نیز اغلب کاربردهای هنری دارد در این حالت تا زمانی که ذکمه شاتر را فشرده نگه دارد شاتر باز می مانند و حسگر در معرض نور سوژه باقی می ماند مثال کاربردی برای این حالت عکاسی از رعد و برق است . برای عکاسی از رعد و برق می توان در حالت BULB قرار داد و به سمتی که بیشترین میزان رعدو برق ها حادث می شود ثابت نمود سپس دکمه شاتر را در حالت فشرده نگه داشت و پس از وقوع رعد وبرق دکمه را رها کرد . برای اینکار دوربین حتما بایستی روی سه پایه و دور از منبع نوری قرار گیرد . فروشگاه صبا تلفن تماس:66751861

 • راهنمای فارسی Nikon D7000

  برای تنظیم دیافراگم و سرعت ، چهار حالت اصلی در دوربین پیش بینی شده است . این حالت عبارتند از : 1- حالت خودکار یا Program ( که با علامت Pنشان داده می شود ) 2 – حالت تنظیم دستی کامل یا Maunal ( که با علامت Mنشان داده می شود ) 3 – حالت تقدم دیافراگم یا Aperture priority ( که با علامت Aیا Av نشان داده می شود 4- حالت تقدم سرعت یا Shutter priority (که با علامت s یا Tv نشان داده می شود) ( B یا Bulb حالتی است که شاتر تازمانی که دکمه شاترفشرده نگه داشته باشد باز می ماند.) دسترسی به حالت در دوربین های مختلف از طریق درجه تنظیمات ( Mode Dial) که دربالای دوربین قرار دارد ویا از طریق منوی دوربین میسر می شود . 1 – حالت خودکار یا program : در این حالت ، دوربین به حالت خودکار و برحسب شرایط نوری محیط ، میزان دیافراگم سرعت را طوری را انتخاب می کند که عکس از نظر روشنایی وضعیت مناسبی داشته باشد اعمال بعضی از تنظیمات از قبل Iso ، تنظیم سفیدی عکس ( white blance ) جبران روشنایی ( Exposure compensation) و ... در این حالت عکاسی همچنان برای عکاس وجود دارد . در برخی از دوربین ها حالت دیگری به نام Auto نیز وجود دارد که مشابهات program است با این تفاوت که اجازه اعمال هیچ گونه تنظیمات دستی را به عکاس نمی دهد . 2- حالت تقدم دیافراگم یاAperture priority : در این حالت ، که یکی از پرکاربردترین حالت های تنظیم دوربین می باشد ، عکاس ، دیافراگم مورد نظر خود را انتخاب مب کند و دوربین ، بطور خودکار و با توجه به شدت نور محیط و متناسب با دیافراگم انتخاب شده، سرعت را به گونه ای تنظیم می کند که نور دهی عکس مناسب باشد . این حالت عکاسی شرایطی که عمق میدان عکاس اهمیت بیشتری دارد انتخاب می شود . به دین معنا که چنانچه عکاس تمایل به ایجاد عمق میدان زیادی دارد دیافراگم بسته و بلاعکس ، چنانچه تمایل به ایجاد عمق میدان کمتری دارد ، دیافراگم بازتری را انتخاب می کند . علاوه بر این چنانچه جزییات سوژه برای عکاس از اهمیت فوق العاده ای برخوردار باشد عکاس می تواند دیافراگرامی را که لنز که در آن دیافراگم بهترین عملکرد را دارد (optimal aperture) انتخاب و تنظیم نموده و دوربین نیز برحسب شرایط نوری سوژه، سرعت مناسب را بطور خودکار انتخاب می کند . همانطور که در متن خواندید ذکر شد هر لنز در دیافراگم خاصی که اغلب 2یا3 استاپ بسته تر از دیافراگم حداکثرلنز است . بهترین عملکرد را دارد ، دیافراگم های بازتر از این دیافراگم ممکن است باعث تاریکی گوشه های کادر ( wignetting) که بخوص در لنزهای زاویه باز ( wide angle ) ذیده می شود و یا کاهش شارپ بودن لنزشود .و از طرفی استفاده از دیافراگم های بسته تر از این دیافراگم می تواند باعث بروز پدیده پراکندگی نور ( Diffraction ) شده و باز از کیفیت عکاسی بکاهد . با این حالت عکاسی بطور غیر مستقیم می توان سرعت را نیز تحت کنترل داشت . برای مثال در عکاسی ورزشی بسیاری از عکاسان دوربین را در حالت ( Aperture priority ) قرار می دهد و با انتخاب دیافراگی باز امکان ایجاد عمق میدانی کم همزمان با دسترسی بسرعتی بالا را برای فیکس کردن حرکات ورزشگار فراهم می آورند در چنین حالتی می توان بابالابردن ایزو امکان دستیابی به سرعت های بالاتر را نیز فراهم آورد به این نکته توجه داشته باشید که در اکثر دوربین های slr امروزی ایزو تا 400 کیفیتی کاملا عالی تا 800 بسیار خوب و تا 1600 کیفیتی قابل قبول ایجاد می البته در دوربین های مدل 2007 این اعداد تا یک استاپ ارتقا یافته اند . در دوربین های کامپکت اغلب تنها حساسیت حدالقل دوربین کیفیت خوبی دارد حساسیت تا 200 نسبتاً خوب حساسیت400 قابل قبول و بالاتر از آن فقط در چاپ سایز کوچک تا 10در15 سانتی متر قابل استفاده است . 3- حالت تقدم سرعت یا ( Shutter priority) : در این حالت عکاس با توجه به سرعت حرکت سوژه سرعت شاتر را تنظیم می نماید و انتخاب مناسب دیافراگم را برحسب شرایط روشنایی سوژه به دوریین وامیدهند در این حالت نیر عکاس می تواند با کم یا زیاد کردن ایزو در سرعت ثابت انتخاب شده بطور غیر مستقیم نورباز بودن دیافراگم را نیز تحت کنترل داشته باشد . 4 – حالت تنظیم دستی یا ( Manual ) : در این حالت عکاس هم سرعت شاتر و هم دیافراگم را بطور دستی انتخاب می کند این حالت تنظیک به ویژه زمانی که از منبع نوردهی مصنوعی نیز فلاش استفاده می شود و نور محیط در ردجه دوم اهمیت قرار دارد و نیز کارهای هنری ، مورد استفاده قرار می گیرد . از آنجا که فلاش کمتر از 10.000/1 ثانیه نور خود را ساطع می کند بنابراین در محیط تاریک فرق نمی کند که سرعت دوربین فرضاً 200/1 ثانیه باشد و یا 10 ثانیه لذا عکاس می تواند با انتخاب سرعت خیلی کم فرصت انجام کارهایی خاص و یا تنظیماتی را برای خود فراهم آورده و با چگاندن فلاش در زمان دلخواه حرکت سوژه را نیز فیکس نماید و یا در شرایطی که نور محیط در درجه دوم اهمیت است فرضاً به عنوان پس زمینه می توان نوردهی مناسب سوژه اصلی را ب فلاش انجام داد . در این شرایط عکاس می تواند برحسب عمق میدان مورنظر خود دیافراگم ذا انتخاب کرده وسرعت را نیز طوری انتخاب کند که حرکت سوژه باعث تاری ناشی از حرکت نشود و در عین حال خد متوسطی از روشنایی پس زمینه و محیط را فراهم گردد . 5- حالت B یا (BULB ) در این حالت نیز اغلب کاربردهای هنری دارد در این حالت تا زمانی که ذکمه شاتر را فشرده نگه دارد شاتر باز می مانند و حسگر در معرض نور سوژه باقی می ماند مثال کاربردی برای این حالت عکاسی از رعد و برق است . برای عکاسی از رعد و برق می توان در حالت BULB قرار داد و به سمتی که بیشترین میزان رعدو برق ها حادث می شود ثابت نمود سپس دکمه شاتر را در حالت فشرده نگه داشت و پس از وقوع رعد وبرق دکمه را رها کرد . برای اینکار دوربین حتما بایستی روی سه پایه و دور از منبع نوری قرار گیرد .

 • راهنمای فارسی Nikon D200

  اموزش منوی دوربین و اصلی ترین و مهمترین نکات اموزشی برای دوربین شما :برای تنظیم دیافراگم و سرعت ، چهار حالت اصلی در دوربین پیش بینی شده است . این حالت عبارتند از : 1- حالت خودکار یا Program ( که با علامت Pنشان داده می شود ) 2 – حالت تنظیم دستی کامل یا Maunal ( که با علامت Mنشان داده می شود ) 3 – حالت تقدم دیافراگم یا Aperture priority ( که با علامت Aیا Av نشان داده می شود 4- حالت تقدم سرعت یا Shutter priority (که با علامت s یا Tv نشان داده می شود) ( B یا Bulb حالتی است که شاتر تازمانی که دکمه شاترفشرده نگه داشته باشد باز می ماند.) دسترسی به حالت در دوربین های مختلف از طریق درجه تنظیمات ( Mode Dial) که دربالای دوربین قرار دارد ویا از طریق منوی دوربین میسر می شود . 1 – حالت خودکار یا program : در این حالت ، دوربین به حالت خودکار و برحسب شرایط نوری محیط ، میزان دیافراگم سرعت را طوری را انتخاب می کند که عکس از نظر روشنایی وضعیت مناسبی داشته باشد اعمال بعضی از تنظیمات از قبل Iso ، تنظیم سفیدی عکس ( white blance ) جبران روشنایی ( Exposure compensation) و ... در این حالت عکاسی همچنان برای عکاس وجود دارد . در برخی از دوربین ها حالت دیگری به نام Auto نیز وجود دارد که مشابهات program است با این تفاوت که اجازه اعمال هیچ گونه تنظیمات دستی را به عکاس نمی دهد . 2- حالت تقدم دیافراگم یاAperture priority : در این حالت ، که یکی از پرکاربردترین حالت های تنظیم دوربین می باشد ، عکاس ، دیافراگم مورد نظر خود را انتخاب مب کند و دوربین ، بطور خودکار و با توجه به شدت نور محیط و متناسب با دیافراگم انتخاب شده، سرعت را به گونه ای تنظیم می کند که نور دهی عکس مناسب باشد . این حالت عکاسی شرایطی که عمق میدان عکاس اهمیت بیشتری دارد انتخاب می شود . به دین معنا که چنانچه عکاس تمایل به ایجاد عمق میدان زیادی دارد دیافراگم بسته و بلاعکس ، چنانچه تمایل به ایجاد عمق میدان کمتری دارد ، دیافراگم بازتری را انتخاب می کند . علاوه بر این چنانچه جزییات سوژه برای عکاس از اهمیت فوق العاده ای برخوردار باشد عکاس می تواند دیافراگرامی را که لنز که در آن دیافراگم بهترین عملکرد را دارد (optimal aperture) انتخاب و تنظیم نموده و دوربین نیز برحسب شرایط نوری سوژه، سرعت مناسب را بطور خودکار انتخاب می کند . همانطور که در متن خواندید ذکر شد هر لنز در دیافراگم خاصی که اغلب 2یا3 استاپ بسته تر از دیافراگم حداکثرلنز است . بهترین عملکرد را دارد ، دیافراگم های بازتر از این دیافراگم ممکن است باعث تاریکی گوشه های کادر ( wignetting) که بخوص در لنزهای زاویه باز ( wide angle ) ذیده می شود و یا کاهش شارپ بودن لنزشود .و از طرفی استفاده از دیافراگم های بسته تر از این دیافراگم می تواند باعث بروز پدیده پراکندگی نور ( Diffraction ) شده و باز از کیفیت عکاسی بکاهد . با این حالت عکاسی بطور غیر مستقیم می توان سرعت را نیز تحت کنترل داشت . برای مثال در عکاسی ورزشی بسیاری از عکاسان دوربین را در حالت ( Aperture priority ) قرار می دهد و با انتخاب دیافراگی باز امکان ایجاد عمق میدانی کم همزمان با دسترسی بسرعتی بالا را برای فیکس کردن حرکات ورزشگار فراهم می آورند در چنین حالتی می توان بابالابردن ایزو امکان دستیابی به سرعت های بالاتر را نیز فراهم آورد به این نکته توجه داشته باشید که در اکثر دوربین های slr امروزی ایزو تا 400 کیفیتی کاملا عالی تا 800 بسیار خوب و تا 1600 کیفیتی قابل قبول ایجاد می البته در دوربین های مدل 2007 این اعداد تا یک استاپ ارتقا یافته اند . در دوربین های کامپکت اغلب تنها حساسیت حدالقل دوربین کیفیت خوبی دارد حساسیت تا 200 نسبتاً خوب حساسیت400 قابل قبول و بالاتر از آن فقط در چاپ سایز کوچک تا 10در15 سانتی متر قابل استفاده است . 3- حالت تقدم سرعت یا ( Shutter priority) : در این حالت عکاس با توجه به سرعت حرکت سوژه سرعت شاتر را تنظیم می نماید و انتخاب مناسب دیافراگم را برحسب شرایط روشنایی سوژه به دوریین وامیدهند در این حالت نیر عکاس می تواند با کم یا زیاد کردن ایزو در سرعت ثابت انتخاب شده بطور غیر مستقیم نورباز بودن دیافراگم را نیز تحت کنترل داشته باشد . 4 – حالت تنظیم دستی یا ( Manual ) : در این حالت عکاس هم سرعت شاتر و هم دیافراگم را بطور دستی انتخاب می کند این حالت تنظیک به ویژه زمانی که از منبع نوردهی مصنوعی نیز فلاش استفاده می شود و نور محیط در ردجه دوم اهمیت قرار دارد و نیز کارهای هنری ، مورد استفاده قرار می گیرد . از آنجا که فلاش کمتر از 10.000/1 ثانیه نور خود را ساطع می کند بنابراین در محیط تاریک فرق نمی کند که سرعت دوربین فرضاً 200/1 ثانیه باشد و یا 10 ثانیه لذا عکاس می تواند با انتخاب سرعت خیلی کم فرصت انجام کارهایی خاص و یا تنظیماتی را برای خود فراهم آورده و با چگاندن فلاش در زمان دلخواه حرکت سوژه را نیز فیکس نماید و یا در شرایطی که نور محیط در درجه دوم اهمیت است فرضاً به عنوان پس زمینه می توان نوردهی مناسب سوژه اصلی را ب فلاش انجام داد . در این شرایط عکاس می تواند برحسب عمق میدان مورنظر خود دیافراگم ذا انتخاب کرده وسرعت را نیز طوری انتخاب کند که حرکت سوژه باعث تاری ناشی از حرکت نشود و در عین حال خد متوسطی از روشنایی پس زمینه و محیط را فراهم گردد . 5- حالت B یا (BULB ) در این حالت نیز اغلب کاربردهای هنری دارد در این حالت تا زمانی که ذکمه شاتر را فشرده نگه دارد شاتر باز می مانند و حسگر در معرض نور سوژه باقی می ماند مثال کاربردی برای این حالت عکاسی از رعد و برق است . برای عکاسی از رعد و برق می توان در حالت BULB قرار داد و به سمتی که بیشترین میزان رعدو برق ها حادث می شود ثابت نمود سپس دکمه شاتر را در حالت فشرده نگه داشت و پس از وقوع رعد وبرق دکمه را رها کرد . برای اینکار دوربین حتما بایستی روی سه پایه و دور از منبع نوری قرار گیرد . فروشگاه صبا تلفن تماس:66751861

 • راهنمای فارسی Nikon D5200

  اموزش منوی دوربین و اصلی ترین و مهمترین نکات اموزشی برای دوربین شما :برای تنظیم دیافراگم و سرعت ، چهار حالت اصلی در دوربین پیش بینی شده است . این حالت عبارتند از : 1- حالت خودکار یا Program ( که با علامت Pنشان داده می شود ) 2 – حالت تنظیم دستی کامل یا Maunal ( که با علامت Mنشان داده می شود ) 3 – حالت تقدم دیافراگم یا Aperture priority ( که با علامت Aیا Av نشان داده می شود 4- حالت تقدم سرعت یا Shutter priority (که با علامت s یا Tv نشان داده می شود) ( B یا Bulb حالتی است که شاتر تازمانی که دکمه شاترفشرده نگه داشته باشد باز می ماند.) دسترسی به حالت در دوربین های مختلف از طریق درجه تنظیمات ( Mode Dial) که دربالای دوربین قرار دارد ویا از طریق منوی دوربین میسر می شود . 1 – حالت خودکار یا program : در این حالت ، دوربین به حالت خودکار و برحسب شرایط نوری محیط ، میزان دیافراگم سرعت را طوری را انتخاب می کند که عکس از نظر روشنایی وضعیت مناسبی داشته باشد اعمال بعضی از تنظیمات از قبل Iso ، تنظیم سفیدی عکس ( white blance ) جبران روشنایی ( Exposure compensation) و ... در این حالت عکاسی همچنان برای عکاس وجود دارد . در برخی از دوربین ها حالت دیگری به نام Auto نیز وجود دارد که مشابهات program است با این تفاوت که اجازه اعمال هیچ گونه تنظیمات دستی را به عکاس نمی دهد . 2- حالت تقدم دیافراگم یاAperture priority : در این حالت ، که یکی از پرکاربردترین حالت های تنظیم دوربین می باشد ، عکاس ، دیافراگم مورد نظر خود را انتخاب مب کند و دوربین ، بطور خودکار و با توجه به شدت نور محیط و متناسب با دیافراگم انتخاب شده، سرعت را به گونه ای تنظیم می کند که نور دهی عکس مناسب باشد . این حالت عکاسی شرایطی که عمق میدان عکاس اهمیت بیشتری دارد انتخاب می شود . به دین معنا که چنانچه عکاس تمایل به ایجاد عمق میدان زیادی دارد دیافراگم بسته و بلاعکس ، چنانچه تمایل به ایجاد عمق میدان کمتری دارد ، دیافراگم بازتری را انتخاب می کند . علاوه بر این چنانچه جزییات سوژه برای عکاس از اهمیت فوق العاده ای برخوردار باشد عکاس می تواند دیافراگرامی را که لنز که در آن دیافراگم بهترین عملکرد را دارد (optimal aperture) انتخاب و تنظیم نموده و دوربین نیز برحسب شرایط نوری سوژه، سرعت مناسب را بطور خودکار انتخاب می کند . همانطور که در متن خواندید ذکر شد هر لنز در دیافراگم خاصی که اغلب 2یا3 استاپ بسته تر از دیافراگم حداکثرلنز است . بهترین عملکرد را دارد ، دیافراگم های بازتر از این دیافراگم ممکن است باعث تاریکی گوشه های کادر ( wignetting) که بخوص در لنزهای زاویه باز ( wide angle ) ذیده می شود و یا کاهش شارپ بودن لنزشود .و از طرفی استفاده از دیافراگم های بسته تر از این دیافراگم می تواند باعث بروز پدیده پراکندگی نور ( Diffraction ) شده و باز از کیفیت عکاسی بکاهد . با این حالت عکاسی بطور غیر مستقیم می توان سرعت را نیز تحت کنترل داشت . برای مثال در عکاسی ورزشی بسیاری از عکاسان دوربین را در حالت ( Aperture priority ) قرار می دهد و با انتخاب دیافراگی باز امکان ایجاد عمق میدانی کم همزمان با دسترسی بسرعتی بالا را برای فیکس کردن حرکات ورزشگار فراهم می آورند در چنین حالتی می توان بابالابردن ایزو امکان دستیابی به سرعت های بالاتر را نیز فراهم آورد به این نکته توجه داشته باشید که در اکثر دوربین های slr امروزی ایزو تا 400 کیفیتی کاملا عالی تا 800 بسیار خوب و تا 1600 کیفیتی قابل قبول ایجاد می البته در دوربین های مدل 2007 این اعداد تا یک استاپ ارتقا یافته اند . در دوربین های کامپکت اغلب تنها حساسیت حدالقل دوربین کیفیت خوبی دارد حساسیت تا 200 نسبتاً خوب حساسیت400 قابل قبول و بالاتر از آن فقط در چاپ سایز کوچک تا 10در15 سانتی متر قابل استفاده است . 3- حالت تقدم سرعت یا ( Shutter priority) : در این حالت عکاس با توجه به سرعت حرکت سوژه سرعت شاتر را تنظیم می نماید و انتخاب مناسب دیافراگم را برحسب شرایط روشنایی سوژه به دوریین وامیدهند در این حالت نیر عکاس می تواند با کم یا زیاد کردن ایزو در سرعت ثابت انتخاب شده بطور غیر مستقیم نورباز بودن دیافراگم را نیز تحت کنترل داشته باشد . 4 – حالت تنظیم دستی یا ( Manual ) : در این حالت عکاس هم سرعت شاتر و هم دیافراگم را بطور دستی انتخاب می کند این حالت تنظیک به ویژه زمانی که از منبع نوردهی مصنوعی نیز فلاش استفاده می شود و نور محیط در ردجه دوم اهمیت قرار دارد و نیز کارهای هنری ، مورد استفاده قرار می گیرد . از آنجا که فلاش کمتر از 10.000/1 ثانیه نور خود را ساطع می کند بنابراین در محیط تاریک فرق نمی کند که سرعت دوربین فرضاً 200/1 ثانیه باشد و یا 10 ثانیه لذا عکاس می تواند با انتخاب سرعت خیلی کم فرصت انجام کارهایی خاص و یا تنظیماتی را برای خود فراهم آورده و با چگاندن فلاش در زمان دلخواه حرکت سوژه را نیز فیکس نماید و یا در شرایطی که نور محیط در درجه دوم اهمیت است فرضاً به عنوان پس زمینه می توان نوردهی مناسب سوژه اصلی را ب فلاش انجام داد . در این شرایط عکاس می تواند برحسب عمق میدان مورنظر خود دیافراگم ذا انتخاب کرده وسرعت را نیز طوری انتخاب کند که حرکت سوژه باعث تاری ناشی از حرکت نشود و در عین حال خد متوسطی از روشنایی پس زمینه و محیط را فراهم گردد . 5- حالت B یا (BULB ) در این حالت نیز اغلب کاربردهای هنری دارد در این حالت تا زمانی که ذکمه شاتر را فشرده نگه دارد شاتر باز می مانند و حسگر در معرض نور سوژه باقی می ماند مثال کاربردی برای این حالت عکاسی از رعد و برق است . برای عکاسی از رعد و برق می توان در حالت BULB قرار داد و به سمتی که بیشترین میزان رعدو برق ها حادث می شود ثابت نمود سپس دکمه شاتر را در حالت فشرده نگه داشت و پس از وقوع رعد وبرق دکمه را رها کرد . برای اینکار دوربین حتما بایستی روی سه پایه و دور از منبع نوری قرار گیرد . فروشگاه صبا تلفن تماس:66751861

 • راهنمای فارسی Nikon D300

  اموزش منوی دوربین و اصلی ترین و مهمترین نکات اموزشی برای دوربین شما :برای تنظیم دیافراگم و سرعت ، چهار حالت اصلی در دوربین پیش بینی شده است . این حالت عبارتند از : 1- حالت خودکار یا Program ( که با علامت Pنشان داده می شود ) 2 – حالت تنظیم دستی کامل یا Maunal ( که با علامت Mنشان داده می شود ) 3 – حالت تقدم دیافراگم یا Aperture priority ( که با علامت Aیا Av نشان داده می شود 4- حالت تقدم سرعت یا Shutter priority (که با علامت s یا Tv نشان داده می شود) ( B یا Bulb حالتی است که شاتر تازمانی که دکمه شاترفشرده نگه داشته باشد باز می ماند.) دسترسی به حالت در دوربین های مختلف از طریق درجه تنظیمات ( Mode Dial) که دربالای دوربین قرار دارد ویا از طریق منوی دوربین میسر می شود . 1 – حالت خودکار یا program : در این حالت ، دوربین به حالت خودکار و برحسب شرایط نوری محیط ، میزان دیافراگم سرعت را طوری را انتخاب می کند که عکس از نظر روشنایی وضعیت مناسبی داشته باشد اعمال بعضی از تنظیمات از قبل Iso ، تنظیم سفیدی عکس ( white blance ) جبران روشنایی ( Exposure compensation) و ... در این حالت عکاسی همچنان برای عکاس وجود دارد . در برخی از دوربین ها حالت دیگری به نام Auto نیز وجود دارد که مشابهات program است با این تفاوت که اجازه اعمال هیچ گونه تنظیمات دستی را به عکاس نمی دهد . 2- حالت تقدم دیافراگم یاAperture priority : در این حالت ، که یکی از پرکاربردترین حالت های تنظیم دوربین می باشد ، عکاس ، دیافراگم مورد نظر خود را انتخاب مب کند و دوربین ، بطور خودکار و با توجه به شدت نور محیط و متناسب با دیافراگم انتخاب شده، سرعت را به گونه ای تنظیم می کند که نور دهی عکس مناسب باشد . این حالت عکاسی شرایطی که عمق میدان عکاس اهمیت بیشتری دارد انتخاب می شود . به دین معنا که چنانچه عکاس تمایل به ایجاد عمق میدان زیادی دارد دیافراگم بسته و بلاعکس ، چنانچه تمایل به ایجاد عمق میدان کمتری دارد ، دیافراگم بازتری را انتخاب می کند . علاوه بر این چنانچه جزییات سوژه برای عکاس از اهمیت فوق العاده ای برخوردار باشد عکاس می تواند دیافراگرامی را که لنز که در آن دیافراگم بهترین عملکرد را دارد (optimal aperture) انتخاب و تنظیم نموده و دوربین نیز برحسب شرایط نوری سوژه، سرعت مناسب را بطور خودکار انتخاب می کند . همانطور که در متن خواندید ذکر شد هر لنز در دیافراگم خاصی که اغلب 2یا3 استاپ بسته تر از دیافراگم حداکثرلنز است . بهترین عملکرد را دارد ، دیافراگم های بازتر از این دیافراگم ممکن است باعث تاریکی گوشه های کادر ( wignetting) که بخوص در لنزهای زاویه باز ( wide angle ) ذیده می شود و یا کاهش شارپ بودن لنزشود .و از طرفی استفاده از دیافراگم های بسته تر از این دیافراگم می تواند باعث بروز پدیده پراکندگی نور ( Diffraction ) شده و باز از کیفیت عکاسی بکاهد . با این حالت عکاسی بطور غیر مستقیم می توان سرعت را نیز تحت کنترل داشت . برای مثال در عکاسی ورزشی بسیاری از عکاسان دوربین را در حالت ( Aperture priority ) قرار می دهد و با انتخاب دیافراگی باز امکان ایجاد عمق میدانی کم همزمان با دسترسی بسرعتی بالا را برای فیکس کردن حرکات ورزشگار فراهم می آورند در چنین حالتی می توان بابالابردن ایزو امکان دستیابی به سرعت های بالاتر را نیز فراهم آورد به این نکته توجه داشته باشید که در اکثر دوربین های slr امروزی ایزو تا 400 کیفیتی کاملا عالی تا 800 بسیار خوب و تا 1600 کیفیتی قابل قبول ایجاد می البته در دوربین های مدل 2007 این اعداد تا یک استاپ ارتقا یافته اند . در دوربین های کامپکت اغلب تنها حساسیت حدالقل دوربین کیفیت خوبی دارد حساسیت تا 200 نسبتاً خوب حساسیت400 قابل قبول و بالاتر از آن فقط در چاپ سایز کوچک تا 10در15 سانتی متر قابل استفاده است . 3- حالت تقدم سرعت یا ( Shutter priority) : در این حالت عکاس با توجه به سرعت حرکت سوژه سرعت شاتر را تنظیم می نماید و انتخاب مناسب دیافراگم را برحسب شرایط روشنایی سوژه به دوریین وامیدهند در این حالت نیر عکاس می تواند با کم یا زیاد کردن ایزو در سرعت ثابت انتخاب شده بطور غیر مستقیم نورباز بودن دیافراگم را نیز تحت کنترل داشته باشد . 4 – حالت تنظیم دستی یا ( Manual ) : در این حالت عکاس هم سرعت شاتر و هم دیافراگم را بطور دستی انتخاب می کند این حالت تنظیک به ویژه زمانی که از منبع نوردهی مصنوعی نیز فلاش استفاده می شود و نور محیط در ردجه دوم اهمیت قرار دارد و نیز کارهای هنری ، مورد استفاده قرار می گیرد . از آنجا که فلاش کمتر از 10.000/1 ثانیه نور خود را ساطع می کند بنابراین در محیط تاریک فرق نمی کند که سرعت دوربین فرضاً 200/1 ثانیه باشد و یا 10 ثانیه لذا عکاس می تواند با انتخاب سرعت خیلی کم فرصت انجام کارهایی خاص و یا تنظیماتی را برای خود فراهم آورده و با چگاندن فلاش در زمان دلخواه حرکت سوژه را نیز فیکس نماید و یا در شرایطی که نور محیط در درجه دوم اهمیت است فرضاً به عنوان پس زمینه می توان نوردهی مناسب سوژه اصلی را ب فلاش انجام داد . در این شرایط عکاس می تواند برحسب عمق میدان مورنظر خود دیافراگم ذا انتخاب کرده وسرعت را نیز طوری انتخاب کند که حرکت سوژه باعث تاری ناشی از حرکت نشود و در عین حال خد متوسطی از روشنایی پس زمینه و محیط را فراهم گردد . 5- حالت B یا (BULB ) در این حالت نیز اغلب کاربردهای هنری دارد در این حالت تا زمانی که ذکمه شاتر را فشرده نگه دارد شاتر باز می مانند و حسگر در معرض نور سوژه باقی می ماند مثال کاربردی برای این حالت عکاسی از رعد و برق است . برای عکاسی از رعد و برق می توان در حالت BULB قرار داد و به سمتی که بیشترین میزان رعدو برق ها حادث می شود ثابت نمود سپس دکمه شاتر را در حالت فشرده نگه داشت و پس از وقوع رعد وبرق دکمه را رها کرد . برای اینکار دوربین حتما بایستی روی سه پایه و دور از منبع نوری قرار گیرد . فروشگاه صبا تلفن تماس:66751861

 • راهنمای فارسی Nikon D5000

  اموزش منوی دوربین و اصلی ترین و مهمترین نکات اموزشی برای دوربین شما :برای تنظیم دیافراگم و سرعت ، چهار حالت اصلی در دوربین پیش بینی شده است . این حالت عبارتند از : 1- حالت خودکار یا Program ( که با علامت Pنشان داده می شود ) 2 – حالت تنظیم دستی کامل یا Maunal ( که با علامت Mنشان داده می شود ) 3 – حالت تقدم دیافراگم یا Aperture priority ( که با علامت Aیا Av نشان داده می شود 4- حالت تقدم سرعت یا Shutter priority (که با علامت s یا Tv نشان داده می شود) ( B یا Bulb حالتی است که شاتر تازمانی که دکمه شاترفشرده نگه داشته باشد باز می ماند.) دسترسی به حالت در دوربین های مختلف از طریق درجه تنظیمات ( Mode Dial) که دربالای دوربین قرار دارد ویا از طریق منوی دوربین میسر می شود . 1 – حالت خودکار یا program : در این حالت ، دوربین به حالت خودکار و برحسب شرایط نوری محیط ، میزان دیافراگم سرعت را طوری را انتخاب می کند که عکس از نظر روشنایی وضعیت مناسبی داشته باشد اعمال بعضی از تنظیمات از قبل Iso ، تنظیم سفیدی عکس ( white blance ) جبران روشنایی ( Exposure compensation) و ... در این حالت عکاسی همچنان برای عکاس وجود دارد . در برخی از دوربین ها حالت دیگری به نام Auto نیز وجود دارد که مشابهات program است با این تفاوت که اجازه اعمال هیچ گونه تنظیمات دستی را به عکاس نمی دهد . 2- حالت تقدم دیافراگم یاAperture priority : در این حالت ، که یکی از پرکاربردترین حالت های تنظیم دوربین می باشد ، عکاس ، دیافراگم مورد نظر خود را انتخاب مب کند و دوربین ، بطور خودکار و با توجه به شدت نور محیط و متناسب با دیافراگم انتخاب شده، سرعت را به گونه ای تنظیم می کند که نور دهی عکس مناسب باشد . این حالت عکاسی شرایطی که عمق میدان عکاس اهمیت بیشتری دارد انتخاب می شود . به دین معنا که چنانچه عکاس تمایل به ایجاد عمق میدان زیادی دارد دیافراگم بسته و بلاعکس ، چنانچه تمایل به ایجاد عمق میدان کمتری دارد ، دیافراگم بازتری را انتخاب می کند . علاوه بر این چنانچه جزییات سوژه برای عکاس از اهمیت فوق العاده ای برخوردار باشد عکاس می تواند دیافراگرامی را که لنز که در آن دیافراگم بهترین عملکرد را دارد (optimal aperture) انتخاب و تنظیم نموده و دوربین نیز برحسب شرایط نوری سوژه، سرعت مناسب را بطور خودکار انتخاب می کند . همانطور که در متن خواندید ذکر شد هر لنز در دیافراگم خاصی که اغلب 2یا3 استاپ بسته تر از دیافراگم حداکثرلنز است . بهترین عملکرد را دارد ، دیافراگم های بازتر از این دیافراگم ممکن است باعث تاریکی گوشه های کادر ( wignetting) که بخوص در لنزهای زاویه باز ( wide angle ) ذیده می شود و یا کاهش شارپ بودن لنزشود .و از طرفی استفاده از دیافراگم های بسته تر از این دیافراگم می تواند باعث بروز پدیده پراکندگی نور ( Diffraction ) شده و باز از کیفیت عکاسی بکاهد . با این حالت عکاسی بطور غیر مستقیم می توان سرعت را نیز تحت کنترل داشت . برای مثال در عکاسی ورزشی بسیاری از عکاسان دوربین را در حالت ( Aperture priority ) قرار می دهد و با انتخاب دیافراگی باز امکان ایجاد عمق میدانی کم همزمان با دسترسی بسرعتی بالا را برای فیکس کردن حرکات ورزشگار فراهم می آورند در چنین حالتی می توان بابالابردن ایزو امکان دستیابی به سرعت های بالاتر را نیز فراهم آورد به این نکته توجه داشته باشید که در اکثر دوربین های slr امروزی ایزو تا 400 کیفیتی کاملا عالی تا 800 بسیار خوب و تا 1600 کیفیتی قابل قبول ایجاد می البته در دوربین های مدل 2007 این اعداد تا یک استاپ ارتقا یافته اند . در دوربین های کامپکت اغلب تنها حساسیت حدالقل دوربین کیفیت خوبی دارد حساسیت تا 200 نسبتاً خوب حساسیت400 قابل قبول و بالاتر از آن فقط در چاپ سایز کوچک تا 10در15 سانتی متر قابل استفاده است . 3- حالت تقدم سرعت یا ( Shutter priority) : در این حالت عکاس با توجه به سرعت حرکت سوژه سرعت شاتر را تنظیم می نماید و انتخاب مناسب دیافراگم را برحسب شرایط روشنایی سوژه به دوریین وامیدهند در این حالت نیر عکاس می تواند با کم یا زیاد کردن ایزو در سرعت ثابت انتخاب شده بطور غیر مستقیم نورباز بودن دیافراگم را نیز تحت کنترل داشته باشد . 4 – حالت تنظیم دستی یا ( Manual ) : در این حالت عکاس هم سرعت شاتر و هم دیافراگم را بطور دستی انتخاب می کند این حالت تنظیک به ویژه زمانی که از منبع نوردهی مصنوعی نیز فلاش استفاده می شود و نور محیط در ردجه دوم اهمیت قرار دارد و نیز کارهای هنری ، مورد استفاده قرار می گیرد . از آنجا که فلاش کمتر از 10.000/1 ثانیه نور خود را ساطع می کند بنابراین در محیط تاریک فرق نمی کند که سرعت دوربین فرضاً 200/1 ثانیه باشد و یا 10 ثانیه لذا عکاس می تواند با انتخاب سرعت خیلی کم فرصت انجام کارهایی خاص و یا تنظیماتی را برای خود فراهم آورده و با چگاندن فلاش در زمان دلخواه حرکت سوژه را نیز فیکس نماید و یا در شرایطی که نور محیط در درجه دوم اهمیت است فرضاً به عنوان پس زمینه می توان نوردهی مناسب سوژه اصلی را ب فلاش انجام داد . در این شرایط عکاس می تواند برحسب عمق میدان مورنظر خود دیافراگم ذا انتخاب کرده وسرعت را نیز طوری انتخاب کند که حرکت سوژه باعث تاری ناشی از حرکت نشود و در عین حال خد متوسطی از روشنایی پس زمینه و محیط را فراهم گردد . 5- حالت B یا (BULB ) در این حالت نیز اغلب کاربردهای هنری دارد در این حالت تا زمانی که ذکمه شاتر را فشرده نگه دارد شاتر باز می مانند و حسگر در معرض نور سوژه باقی می ماند مثال کاربردی برای این حالت عکاسی از رعد و برق است . برای عکاسی از رعد و برق می توان در حالت BULB قرار داد و به سمتی که بیشترین میزان رعدو برق ها حادث می شود ثابت نمود سپس دکمه شاتر را در حالت فشرده نگه داشت و پس از وقوع رعد وبرق دکمه را رها کرد . برای اینکار دوربین حتما بایستی روی سه پایه و دور از منبع نوری قرار گیرد . فروشگاه صبا تلفن تماس:66751861

 • راهنمای فارسی Nikon D3200

  اموزش منوی دوربین و اصلی ترین و مهمترین نکات اموزشی برای دوربین شما :برای تنظیم دیافراگم و سرعت ، چهار حالت اصلی در دوربین پیش بینی شده است . این حالت عبارتند از : 1- حالت خودکار یا Program ( که با علامت Pنشان داده می شود ) 2 – حالت تنظیم دستی کامل یا Maunal ( که با علامت Mنشان داده می شود ) 3 – حالت تقدم دیافراگم یا Aperture priority ( که با علامت Aیا Av نشان داده می شود 4- حالت تقدم سرعت یا Shutter priority (که با علامت s یا Tv نشان داده می شود) ( B یا Bulb حالتی است که شاتر تازمانی که دکمه شاترفشرده نگه داشته باشد باز می ماند.) دسترسی به حالت در دوربین های مختلف از طریق درجه تنظیمات ( Mode Dial) که دربالای دوربین قرار دارد ویا از طریق منوی دوربین میسر می شود . 1 – حالت خودکار یا program : در این حالت ، دوربین به حالت خودکار و برحسب شرایط نوری محیط ، میزان دیافراگم سرعت را طوری را انتخاب می کند که عکس از نظر روشنایی وضعیت مناسبی داشته باشد اعمال بعضی از تنظیمات از قبل Iso ، تنظیم سفیدی عکس ( white blance ) جبران روشنایی ( Exposure compensation) و ... در این حالت عکاسی همچنان برای عکاس وجود دارد . در برخی از دوربین ها حالت دیگری به نام Auto نیز وجود دارد که مشابهات program است با این تفاوت که اجازه اعمال هیچ گونه تنظیمات دستی را به عکاس نمی دهد . 2- حالت تقدم دیافراگم یاAperture priority : در این حالت ، که یکی از پرکاربردترین حالت های تنظیم دوربین می باشد ، عکاس ، دیافراگم مورد نظر خود را انتخاب مب کند و دوربین ، بطور خودکار و با توجه به شدت نور محیط و متناسب با دیافراگم انتخاب شده، سرعت را به گونه ای تنظیم می کند که نور دهی عکس مناسب باشد . این حالت عکاسی شرایطی که عمق میدان عکاس اهمیت بیشتری دارد انتخاب می شود . به دین معنا که چنانچه عکاس تمایل به ایجاد عمق میدان زیادی دارد دیافراگم بسته و بلاعکس ، چنانچه تمایل به ایجاد عمق میدان کمتری دارد ، دیافراگم بازتری را انتخاب می کند . علاوه بر این چنانچه جزییات سوژه برای عکاس از اهمیت فوق العاده ای برخوردار باشد عکاس می تواند دیافراگرامی را که لنز که در آن دیافراگم بهترین عملکرد را دارد (optimal aperture) انتخاب و تنظیم نموده و دوربین نیز برحسب شرایط نوری سوژه، سرعت مناسب را بطور خودکار انتخاب می کند . همانطور که در متن خواندید ذکر شد هر لنز در دیافراگم خاصی که اغلب 2یا3 استاپ بسته تر از دیافراگم حداکثرلنز است . بهترین عملکرد را دارد ، دیافراگم های بازتر از این دیافراگم ممکن است باعث تاریکی گوشه های کادر ( wignetting) که بخوص در لنزهای زاویه باز ( wide angle ) ذیده می شود و یا کاهش شارپ بودن لنزشود .و از طرفی استفاده از دیافراگم های بسته تر از این دیافراگم می تواند باعث بروز پدیده پراکندگی نور ( Diffraction ) شده و باز از کیفیت عکاسی بکاهد . با این حالت عکاسی بطور غیر مستقیم می توان سرعت را نیز تحت کنترل داشت . برای مثال در عکاسی ورزشی بسیاری از عکاسان دوربین را در حالت ( Aperture priority ) قرار می دهد و با انتخاب دیافراگی باز امکان ایجاد عمق میدانی کم همزمان با دسترسی بسرعتی بالا را برای فیکس کردن حرکات ورزشگار فراهم می آورند در چنین حالتی می توان بابالابردن ایزو امکان دستیابی به سرعت های بالاتر را نیز فراهم آورد به این نکته توجه داشته باشید که در اکثر دوربین های slr امروزی ایزو تا 400 کیفیتی کاملا عالی تا 800 بسیار خوب و تا 1600 کیفیتی قابل قبول ایجاد می البته در دوربین های مدل 2007 این اعداد تا یک استاپ ارتقا یافته اند . در دوربین های کامپکت اغلب تنها حساسیت حدالقل دوربین کیفیت خوبی دارد حساسیت تا 200 نسبتاً خوب حساسیت400 قابل قبول و بالاتر از آن فقط در چاپ سایز کوچک تا 10در15 سانتی متر قابل استفاده است . 3- حالت تقدم سرعت یا ( Shutter priority) : در این حالت عکاس با توجه به سرعت حرکت سوژه سرعت شاتر را تنظیم می نماید و انتخاب مناسب دیافراگم را برحسب شرایط روشنایی سوژه به دوریین وامیدهند در این حالت نیر عکاس می تواند با کم یا زیاد کردن ایزو در سرعت ثابت انتخاب شده بطور غیر مستقیم نورباز بودن دیافراگم را نیز تحت کنترل داشته باشد . 4 – حالت تنظیم دستی یا ( Manual ) : در این حالت عکاس هم سرعت شاتر و هم دیافراگم را بطور دستی انتخاب می کند این حالت تنظیک به ویژه زمانی که از منبع نوردهی مصنوعی نیز فلاش استفاده می شود و نور محیط در ردجه دوم اهمیت قرار دارد و نیز کارهای هنری ، مورد استفاده قرار می گیرد . از آنجا که فلاش کمتر از 10.000/1 ثانیه نور خود را ساطع می کند بنابراین در محیط تاریک فرق نمی کند که سرعت دوربین فرضاً 200/1 ثانیه باشد و یا 10 ثانیه لذا عکاس می تواند با انتخاب سرعت خیلی کم فرصت انجام کارهایی خاص و یا تنظیماتی را برای خود فراهم آورده و با چگاندن فلاش در زمان دلخواه حرکت سوژه را نیز فیکس نماید و یا در شرایطی که نور محیط در درجه دوم اهمیت است فرضاً به عنوان پس زمینه می توان نوردهی مناسب سوژه اصلی را ب فلاش انجام داد . در این شرایط عکاس می تواند برحسب عمق میدان مورنظر خود دیافراگم ذا انتخاب کرده وسرعت را نیز طوری انتخاب کند که حرکت سوژه باعث تاری ناشی از حرکت نشود و در عین حال خد متوسطی از روشنایی پس زمینه و محیط را فراهم گردد . 5- حالت B یا (BULB ) در این حالت نیز اغلب کاربردهای هنری دارد در این حالت تا زمانی که ذکمه شاتر را فشرده نگه دارد شاتر باز می مانند و حسگر در معرض نور سوژه باقی می ماند مثال کاربردی برای این حالت عکاسی از رعد و برق است . برای عکاسی از رعد و برق می توان در حالت BULB قرار داد و به سمتی که بیشترین میزان رعدو برق ها حادث می شود ثابت نمود سپس دکمه شاتر را در حالت فشرده نگه داشت و پس از وقوع رعد وبرق دکمه را رها کرد . برای اینکار دوربین حتما بایستی روی سه پایه و دور از منبع نوری قرار گیرد . فروشگاه صبا تلفن تماس:66751861

 • راهنمای فارسی Nikon D3000

  اموزش منوی دوربین و اصلی ترین و مهمترین نکات اموزشی برای دوربین شما :برای تنظیم دیافراگم و سرعت ، چهار حالت اصلی در دوربین پیش بینی شده است . این حالت عبارتند از : 1- حالت خودکار یا Program ( که با علامت Pنشان داده می شود ) 2 – حالت تنظیم دستی کامل یا Maunal ( که با علامت Mنشان داده می شود ) 3 – حالت تقدم دیافراگم یا Aperture priority ( که با علامت Aیا Av نشان داده می شود 4- حالت تقدم سرعت یا Shutter priority (که با علامت s یا Tv نشان داده می شود) ( B یا Bulb حالتی است که شاتر تازمانی که دکمه شاترفشرده نگه داشته باشد باز می ماند.) دسترسی به حالت در دوربین های مختلف از طریق درجه تنظیمات ( Mode Dial) که دربالای دوربین قرار دارد ویا از طریق منوی دوربین میسر می شود . 1 – حالت خودکار یا program : در این حالت ، دوربین به حالت خودکار و برحسب شرایط نوری محیط ، میزان دیافراگم سرعت را طوری را انتخاب می کند که عکس از نظر روشنایی وضعیت مناسبی داشته باشد اعمال بعضی از تنظیمات از قبل Iso ، تنظیم سفیدی عکس ( white blance ) جبران روشنایی ( Exposure compensation) و ... در این حالت عکاسی همچنان برای عکاس وجود دارد . در برخی از دوربین ها حالت دیگری به نام Auto نیز وجود دارد که مشابهات program است با این تفاوت که اجازه اعمال هیچ گونه تنظیمات دستی را به عکاس نمی دهد . 2- حالت تقدم دیافراگم یاAperture priority : در این حالت ، که یکی از پرکاربردترین حالت های تنظیم دوربین می باشد ، عکاس ، دیافراگم مورد نظر خود را انتخاب مب کند و دوربین ، بطور خودکار و با توجه به شدت نور محیط و متناسب با دیافراگم انتخاب شده، سرعت را به گونه ای تنظیم می کند که نور دهی عکس مناسب باشد . این حالت عکاسی شرایطی که عمق میدان عکاس اهمیت بیشتری دارد انتخاب می شود . به دین معنا که چنانچه عکاس تمایل به ایجاد عمق میدان زیادی دارد دیافراگم بسته و بلاعکس ، چنانچه تمایل به ایجاد عمق میدان کمتری دارد ، دیافراگم بازتری را انتخاب می کند . علاوه بر این چنانچه جزییات سوژه برای عکاس از اهمیت فوق العاده ای برخوردار باشد عکاس می تواند دیافراگرامی را که لنز که در آن دیافراگم بهترین عملکرد را دارد (optimal aperture) انتخاب و تنظیم نموده و دوربین نیز برحسب شرایط نوری سوژه، سرعت مناسب را بطور خودکار انتخاب می کند . همانطور که در متن خواندید ذکر شد هر لنز در دیافراگم خاصی که اغلب 2یا3 استاپ بسته تر از دیافراگم حداکثرلنز است . بهترین عملکرد را دارد ، دیافراگم های بازتر از این دیافراگم ممکن است باعث تاریکی گوشه های کادر ( wignetting) که بخوص در لنزهای زاویه باز ( wide angle ) ذیده می شود و یا کاهش شارپ بودن لنزشود .و از طرفی استفاده از دیافراگم های بسته تر از این دیافراگم می تواند باعث بروز پدیده پراکندگی نور ( Diffraction ) شده و باز از کیفیت عکاسی بکاهد . با این حالت عکاسی بطور غیر مستقیم می توان سرعت را نیز تحت کنترل داشت . برای مثال در عکاسی ورزشی بسیاری از عکاسان دوربین را در حالت ( Aperture priority ) قرار می دهد و با انتخاب دیافراگی باز امکان ایجاد عمق میدانی کم همزمان با دسترسی بسرعتی بالا را برای فیکس کردن حرکات ورزشگار فراهم می آورند در چنین حالتی می توان بابالابردن ایزو امکان دستیابی به سرعت های بالاتر را نیز فراهم آورد به این نکته توجه داشته باشید که در اکثر دوربین های slr امروزی ایزو تا 400 کیفیتی کاملا عالی تا 800 بسیار خوب و تا 1600 کیفیتی قابل قبول ایجاد می البته در دوربین های مدل 2007 این اعداد تا یک استاپ ارتقا یافته اند . در دوربین های کامپکت اغلب تنها حساسیت حدالقل دوربین کیفیت خوبی دارد حساسیت تا 200 نسبتاً خوب حساسیت400 قابل قبول و بالاتر از آن فقط در چاپ سایز کوچک تا 10در15 سانتی متر قابل استفاده است . 3- حالت تقدم سرعت یا ( Shutter priority) : در این حالت عکاس با توجه به سرعت حرکت سوژه سرعت شاتر را تنظیم می نماید و انتخاب مناسب دیافراگم را برحسب شرایط روشنایی سوژه به دوریین وامیدهند در این حالت نیر عکاس می تواند با کم یا زیاد کردن ایزو در سرعت ثابت انتخاب شده بطور غیر مستقیم نورباز بودن دیافراگم را نیز تحت کنترل داشته باشد . 4 – حالت تنظیم دستی یا ( Manual ) : در این حالت عکاس هم سرعت شاتر و هم دیافراگم را بطور دستی انتخاب می کند این حالت تنظیک به ویژه زمانی که از منبع نوردهی مصنوعی نیز فلاش استفاده می شود و نور محیط در ردجه دوم اهمیت قرار دارد و نیز کارهای هنری ، مورد استفاده قرار می گیرد . از آنجا که فلاش کمتر از 10.000/1 ثانیه نور خود را ساطع می کند بنابراین در محیط تاریک فرق نمی کند که سرعت دوربین فرضاً 200/1 ثانیه باشد و یا 10 ثانیه لذا عکاس می تواند با انتخاب سرعت خیلی کم فرصت انجام کارهایی خاص و یا تنظیماتی را برای خود فراهم آورده و با چگاندن فلاش در زمان دلخواه حرکت سوژه را نیز فیکس نماید و یا در شرایطی که نور محیط در درجه دوم اهمیت است فرضاً به عنوان پس زمینه می توان نوردهی مناسب سوژه اصلی را ب فلاش انجام داد . در این شرایط عکاس می تواند برحسب عمق میدان مورنظر خود دیافراگم ذا انتخاب کرده وسرعت را نیز طوری انتخاب کند که حرکت سوژه باعث تاری ناشی از حرکت نشود و در عین حال خد متوسطی از روشنایی پس زمینه و محیط را فراهم گردد . 5- حالت B یا (BULB ) در این حالت نیز اغلب کاربردهای هنری دارد در این حالت تا زمانی که ذکمه شاتر را فشرده نگه دارد شاتر باز می مانند و حسگر در معرض نور سوژه باقی می ماند مثال کاربردی برای این حالت عکاسی از رعد و برق است . برای عکاسی از رعد و برق می توان در حالت BULB قرار داد و به سمتی که بیشترین میزان رعدو برق ها حادث می شود ثابت نمود سپس دکمه شاتر را در حالت فشرده نگه داشت و پس از وقوع رعد وبرق دکمه را رها کرد . برای اینکار دوربین حتما بایستی روی سه پایه و دور از منبع نوری قرار گیرد . فروشگاه صبا تلفن تماس:66751861

 • راهنمای فارسی Nikon Coolpix P100

  مطالب راهنما : اقدامات اولیه عکسبرداری ابتدایی و بازبینی ویرایش تصاویر ضبط فیلم و بازبینی و مطالب دیگر . . . قيمت12/000تومان

 • راهنمای فارسی Nikon P90

  اموزش منوی دوربین و اصلی ترین و مهمترین نکات اموزشی برای دوربین شما :برای تنظیم دیافراگم و سرعت ، چهار حالت اصلی در دوربین پیش بینی شده است . این حالت عبارتند از : 1- حالت خودکار یا Program ( که با علامت Pنشان داده می شود ) 2 – حالت تنظیم دستی کامل یا Maunal ( که با علامت Mنشان داده می شود ) 3 – حالت تقدم دیافراگم یا Aperture priority ( که با علامت Aیا Av نشان داده می شود 4- حالت تقدم سرعت یا Shutter priority (که با علامت s یا Tv نشان داده می شود) ( B یا Bulb حالتی است که شاتر تازمانی که دکمه شاترفشرده نگه داشته باشد باز می ماند.) دسترسی به حالت در دوربین های مختلف از طریق درجه تنظیمات ( Mode Dial) که دربالای دوربین قرار دارد ویا از طریق منوی دوربین میسر می شود . 1 – حالت خودکار یا program : در این حالت ، دوربین به حالت خودکار و برحسب شرایط نوری محیط ، میزان دیافراگم سرعت را طوری را انتخاب می کند که عکس از نظر روشنایی وضعیت مناسبی داشته باشد اعمال بعضی از تنظیمات از قبل Iso ، تنظیم سفیدی عکس ( white blance ) جبران روشنایی ( Exposure compensation) و ... در این حالت عکاسی همچنان برای عکاس وجود دارد . در برخی از دوربین ها حالت دیگری به نام Auto نیز وجود دارد که مشابهات program است با این تفاوت که اجازه اعمال هیچ گونه تنظیمات دستی را به عکاس نمی دهد . 2- حالت تقدم دیافراگم یاAperture priority : در این حالت ، که یکی از پرکاربردترین حالت های تنظیم دوربین می باشد ، عکاس ، دیافراگم مورد نظر خود را انتخاب مب کند و دوربین ، بطور خودکار و با توجه به شدت نور محیط و متناسب با دیافراگم انتخاب شده، سرعت را به گونه ای تنظیم می کند که نور دهی عکس مناسب باشد . این حالت عکاسی شرایطی که عمق میدان عکاس اهمیت بیشتری دارد انتخاب می شود . به دین معنا که چنانچه عکاس تمایل به ایجاد عمق میدان زیادی دارد دیافراگم بسته و بلاعکس ، چنانچه تمایل به ایجاد عمق میدان کمتری دارد ، دیافراگم بازتری را انتخاب می کند . علاوه بر این چنانچه جزییات سوژه برای عکاس از اهمیت فوق العاده ای برخوردار باشد عکاس می تواند دیافراگرامی را که لنز که در آن دیافراگم بهترین عملکرد را دارد (optimal aperture) انتخاب و تنظیم نموده و دوربین نیز برحسب شرایط نوری سوژه، سرعت مناسب را بطور خودکار انتخاب می کند . همانطور که در متن خواندید ذکر شد هر لنز در دیافراگم خاصی که اغلب 2یا3 استاپ بسته تر از دیافراگم حداکثرلنز است . بهترین عملکرد را دارد ، دیافراگم های بازتر از این دیافراگم ممکن است باعث تاریکی گوشه های کادر ( wignetting) که بخوص در لنزهای زاویه باز ( wide angle ) ذیده می شود و یا کاهش شارپ بودن لنزشود .و از طرفی استفاده از دیافراگم های بسته تر از این دیافراگم می تواند باعث بروز پدیده پراکندگی نور ( Diffraction ) شده و باز از کیفیت عکاسی بکاهد . با این حالت عکاسی بطور غیر مستقیم می توان سرعت را نیز تحت کنترل داشت . برای مثال در عکاسی ورزشی بسیاری از عکاسان دوربین را در حالت ( Aperture priority ) قرار می دهد و با انتخاب دیافراگی باز امکان ایجاد عمق میدانی کم همزمان با دسترسی بسرعتی بالا را برای فیکس کردن حرکات ورزشگار فراهم می آورند در چنین حالتی می توان بابالابردن ایزو امکان دستیابی به سرعت های بالاتر را نیز فراهم آورد به این نکته توجه داشته باشید که در اکثر دوربین های slr امروزی ایزو تا 400 کیفیتی کاملا عالی تا 800 بسیار خوب و تا 1600 کیفیتی قابل قبول ایجاد می البته در دوربین های مدل 2007 این اعداد تا یک استاپ ارتقا یافته اند . در دوربین های کامپکت اغلب تنها حساسیت حدالقل دوربین کیفیت خوبی دارد حساسیت تا 200 نسبتاً خوب حساسیت400 قابل قبول و بالاتر از آن فقط در چاپ سایز کوچک تا 10در15 سانتی متر قابل استفاده است . 3- حالت تقدم سرعت یا ( Shutter priority) : در این حالت عکاس با توجه به سرعت حرکت سوژه سرعت شاتر را تنظیم می نماید و انتخاب مناسب دیافراگم را برحسب شرایط روشنایی سوژه به دوریین وامیدهند در این حالت نیر عکاس می تواند با کم یا زیاد کردن ایزو در سرعت ثابت انتخاب شده بطور غیر مستقیم نورباز بودن دیافراگم را نیز تحت کنترل داشته باشد . 4 – حالت تنظیم دستی یا ( Manual ) : در این حالت عکاس هم سرعت شاتر و هم دیافراگم را بطور دستی انتخاب می کند این حالت تنظیک به ویژه زمانی که از منبع نوردهی مصنوعی نیز فلاش استفاده می شود و نور محیط در ردجه دوم اهمیت قرار دارد و نیز کارهای هنری ، مورد استفاده قرار می گیرد . از آنجا که فلاش کمتر از 10.000/1 ثانیه نور خود را ساطع می کند بنابراین در محیط تاریک فرق نمی کند که سرعت دوربین فرضاً 200/1 ثانیه باشد و یا 10 ثانیه لذا عکاس می تواند با انتخاب سرعت خیلی کم فرصت انجام کارهایی خاص و یا تنظیماتی را برای خود فراهم آورده و با چگاندن فلاش در زمان دلخواه حرکت سوژه را نیز فیکس نماید و یا در شرایطی که نور محیط در درجه دوم اهمیت است فرضاً به عنوان پس زمینه می توان نوردهی مناسب سوژه اصلی را ب فلاش انجام داد . در این شرایط عکاس می تواند برحسب عمق میدان مورنظر خود دیافراگم ذا انتخاب کرده وسرعت را نیز طوری انتخاب کند که حرکت سوژه باعث تاری ناشی از حرکت نشود و در عین حال خد متوسطی از روشنایی پس زمینه و محیط را فراهم گردد . 5- حالت B یا (BULB ) در این حالت نیز اغلب کاربردهای هنری دارد در این حالت تا زمانی که ذکمه شاتر را فشرده نگه دارد شاتر باز می مانند و حسگر در معرض نور سوژه باقی می ماند مثال کاربردی برای این حالت عکاسی از رعد و برق است . برای عکاسی از رعد و برق می توان در حالت BULB قرار داد و به سمتی که بیشترین میزان رعدو برق ها حادث می شود ثابت نمود سپس دکمه شاتر را در حالت فشرده نگه داشت و پس از وقوع رعد وبرق دکمه را رها کرد . برای اینکار دوربین حتما بایستی روی سه پایه و دور از منبع نوری قرار گیرد . فروشگاه صبا تلفن تماس:66751861

 • راهنمای فارسی Nikon SB-900

  مطالب راهنما : نحوه عملکرد دستگاه رفع اشکال فلاش عملکرد بیسیم سایر موارد قيمت 12/000تومان