شاخه ها

Sekonic L-758DR DigitalMaste  بزرگنمایی

Sekonic L-758DR DigitalMaste

10 قلم موجود در انبار

Sekonic L-758DR DigitalMaste <p>فلاش‌متر و نورسنج حرفه‌ای با اسپات‌متر 1 درجه بعلاوه فرستنده رادیوئی داخلی برای کار با رادیوفلاشهای Pocket Wizard</p> <p> </p> <p>نورسنجی در حالتهای تقدم سرعت تقدم ديافراگم و تقدم EV</p> <p>اولین نورسنج دنیا با قابلیت نورسنجی براساس مشخصات دوربین تا سه دستگاه</p> <p>نورسنجی مستقيم با کلاهک کروی و نورسنجی انعکاسی از طريق اسپات‌متر 1 درجه داخل دستگاه</p> <p>تغيير سريع سيستم نورسنجی به انعکاسی به مستقيم با چرخاندن حلقه ويزور چشمی</p> <p>قدرت نورسنجی انعکاسی نقطه‌ای 1 درجه تا F 2.0 و EV 1</p> <p>نمايشگر بزرگ ديجيتالی که در محيطهای کم نور به‌طور اتوماتيک برای ديد بهتر روشن می‌شود</p> <p>اندازه‌گيری مجموع نور فلاش و نور موجود و آناليز درصد نور فلاش در کل نور تصوير</p> <p>فلاش‌متری با سيم و بدون سيم</p> <p>امکان نصب فرستنده در داخل دستگاه برای فلاش‌متری و راه انداختن فلاش و دوربينهای الکترونيکی تا فاصله 30 متربا امواج راديويي</p> <p>دارای حافظه برای ذخيره 9 اندازه‌گيری در هر حالت نورسنجی برای معدل گيری يا تعيين کنتراست</p> <p>نمايش سرعت و ديافراگم با عدد کامل و گامهای 1/2 يا 1/3 به‌صورت ديجيتالی و خطی</p> <p>سيستم مولتی فلاش يا جمع اندازه‌گيری‌های مکرر فلاش به تعداد بينهايت</p> <p>دستگاه در همه گونه شرايط آب و هوايی و در برابر رطوبت و قطرات آب مقاوم مي‌باشد</p> <p>امکان کاليبره کردن به‌مقدار EV 1.0+- و تنظيم نورسنجی به‌ميزان EV9.9+-</p> <p>امکان تصحيح فيلتر از EV (-)5.0 تا</p>
0 تومان

12 محصولات دیگر در همان شاخه:

قبلی
بعدی

فلاش‌متر و نورسنج حرفه‌ای با اسپات‌متر 1 درجه بعلاوه فرستنده رادیوئی داخلی برای کار با رادیوفلاشهای Pocket Wizard

 

نورسنجی در حالتهای تقدم سرعت تقدم ديافراگم و تقدم EV

اولین نورسنج دنیا با قابلیت نورسنجی براساس مشخصات دوربین تا سه دستگاه

نورسنجی مستقيم با کلاهک کروی و نورسنجی انعکاسی از طريق اسپات‌متر 1 درجه داخل دستگاه

تغيير سريع سيستم نورسنجی به انعکاسی به مستقيم با چرخاندن حلقه ويزور چشمی

قدرت نورسنجی انعکاسی نقطه‌ای 1 درجه تا F 2.0 و EV 1

نمايشگر بزرگ ديجيتالی که در محيطهای کم نور به‌طور اتوماتيک برای ديد بهتر روشن می‌شود

اندازه‌گيری مجموع نور فلاش و نور موجود و آناليز درصد نور فلاش در کل نور تصوير

فلاش‌متری با سيم و بدون سيم

امکان نصب فرستنده در داخل دستگاه برای فلاش‌متری و راه انداختن فلاش و دوربينهای الکترونيکی تا فاصله 30 متربا امواج راديويي

دارای حافظه برای ذخيره 9 اندازه‌گيری در هر حالت نورسنجی برای معدل گيری يا تعيين کنتراست

نمايش سرعت و ديافراگم با عدد کامل و گامهای 1/2 يا 1/3 به‌صورت ديجيتالی و خطی

سيستم مولتی فلاش يا جمع اندازه‌گيری‌های مکرر فلاش به تعداد بينهايت

دستگاه در همه گونه شرايط آب و هوايی و در برابر رطوبت و قطرات آب مقاوم مي‌باشد

امکان کاليبره کردن به‌مقدار EV 1.0+- و تنظيم نورسنجی به‌ميزان EV9.9+-

امکان تصحيح فيلتر از EV (-)5.0 تا